Inventari del Patrimoni Jardiner de Catalunya (IPJC)

L’Inventari del Patrimoni Jardiner de Catalunya vol ser un registre dels jardins i elements que formen part dels jardins de Catalunya on s’inclouen jardins existents, jardins desapareguts documentats i elements patrimonials jardiners que encara es conserven.
L’objectiu principal de l’inventari és recollir, classificar i ordenar en un document els jardins i espais afins d’arreu de Catalunya.

ACCÉS A L’INVENTARI DEL PATRIMONI JARDINER DE CATALUNYA