Inventari de Jardins d’Interès Patrimonial de Catalunya (IJPC)

L’Inventari de Jardins d’Interès Patrimonial de Catalunya vol ser un registre dels jardins i béns relacionats amb la jardineria amb valors patrimonials, on s’inclouen jardins existents, jardins desapareguts documentats i altres elements del patrimoni jardiner que encara es conserven.

L’objectiu principal de l’inventari és recollir, classificar i ordenar en un document els jardins i espais afins d’arreu de Catalunya.

ACCÉS A L’INVENTARI DE JARDINS D’INTERÈS PATRIMONIAL DE CATALUNYA