Sabies que l’Hospital del Mar va néixer al Parc de la Ciutadella?

Un recorregut pels jardins i els espais verds de l’Hospital del Mar de Barcelona
Aquest octubre de 2015 es celebrarà la festa de cloenda dels actes del Centenari de l’Hospital del Mar. Amb aquesta entrada volem fer un repàs a la seva història des del punt de vista de la jardineria. En cap dels projectes, remodelacions o millores que han configurat l’hospital al llarg d’aquests 100 anys, la jardineria ha estat un element destacable, exceptuant pot ser, la dècada dels anys 70 en que es van millorar els accessos des del Passeig Marítim amb la plantació d’un gran jardí al davant de l’entrada principal. El que és més rellevant i poc conegut des d’aquest punt de vista és que el seu naixement i consolidació es va iniciar en un jardí públic, en el que havia estat la Secció Marítima de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888, i en aquells moments un espai d’atraccions en els Jardins del Parc de la Ciutadella.

Projecte de Josep Plantada (1925)

Aquarel·la del projecte original de l’Hospital d’Infecciosos de l’arquitecte municipal Josep Plantada realitzada l’any 1925. Es conserva a l’Hospital del Mar.

L’Hospital del Mar està situat a la Barceloneta, un petit barri de Barcelona a tocar del port, d’origen mariner construït a mitjans del segle XVIII. Molt a prop d’on s’aixeca l’actual hospital ja existia al segle XVI la “Casa de la Sanitat”, un centre de quarantena pels possibles contaminats que arribaven en vaixell de les terres llunyanes d’ultramar.

La lluita contra les malalties infeccioses que afligien contínuament Barcelona pel fet de ser una gran capital i centre de transit marítim, i més recentment, les epidèmies de còlera i febre groga que van assolir Barcelona durant el segle XIX, van obligar a l’Ajuntament de la ciutat a construir un llatzeret que fou inaugurat el 1905. Aquest va ser l’origen del futur Hospital d’Infecciosos. Tal com indica el seu nom, la seva funció primordial va ser la lluita contra les malalties infeccioses.

El novembre de 1914 una mortal epidèmia de febre tifoide assolava Barcelona, van emmalaltir 24.742 persones i hi hagué 2.267 defuncions. El consistori va decidir habilitar provisionalment uns pavellons de la Secció Marítima del Parc de la Ciutadella , que fins aleshores tenien un ús recreatiu, per ajudar a tractar els milers d’afectats. El resultat va ser una millora de la sanitat pública per als ciutadans i la perduda d’una part del recinte el Parc.

Plano detall Secció Marítima del Parc, 1888

Pont del Parc i Seccio MarítimaPlànol i imatge de la Secció Marítima del Parc, on anys després es va construir el primer hospital. Es pot veure el pavelló que s’habilità com a hospital i a la dreta del pont, en primer terme, les instal·lacions de les indústries Pfeiffer. 1888.

Les creixents necessitats en la lluita contra aquest tipus de malalties va fer que l’any següent es decidís mantenir el servei permanentment. Concretament l’Ajuntament aprofità les barraques de fusta existents en el recinte, com ja havia fet de manera provisional el 1905, alhora que també rehabilità el Pavelló que encara existia des de l’exposició Universal de 1888. (Bosch, 1986). Algunes de les barraques configuraven les instal·lacions del camp de tir de colom i el pavelló, es va convertir així en el primer edifici hospitalari pròpiament dit.
Es va reformar i ampliar de manera que va quedar estructurat per tres naus paral·leles, separades per dos patis lineals, on es van situar les diverses sales de l’hospital. S’accedia a aquestes sales a partir d’unes altres dues naus, perpendiculars a les anteriors, que contenien les dependències i els serveis hospitalaris.

Pavellons Hoispital del Mar, decada dels anys 1920.1Imatges dels pavellons del Parc ja convertits en hospital. Les de dalt són al voltant de l’any 1920, i la imatge de sota amb els cotxes, a finals de la mateixa dècada, just abans de construir el nou hospital. Cal fixar-se en que la primera imatge i la darrera son preses d’un lloc similar i es pot veure la modernització dels pavellons de l’esquerra, visibles en les dues imatge i el mateix fanal al centre del passeig . Font:
Web del Parc de Salut del Mar
Grafic terrenys del Parc ocupats per l'Hospital del Mar, 1914Font: Treball de Final de Carrera d’Esther González. UPC, 2014.

Durant els anys 20 s’inicià un període de consolidació de l’hospital. Es començaren a publicar els primers treballs científics i va créixer el prestigi i el reconeixement públic del seu servei. Malgrat tot, l’ hospital encara es trobava en unes condicions precàries, meitat de fusta, meitat d’obra, i es decidí construir un nou hospital.

https://www.flickr.com/photos/hospitaldelmar/sets/72157648967108456/ http://www.parcdesalutmar.cat/centenari/#album
Maqueta de l’Hospital. Josep Plantada, 1929. Font: Web del Parc de Salut del Mar

Va ser durant el 1929 i el 1930 que es construïren els edificis d’un nou Hospital d’Infecciosos, segons el projecte de l’arquitecte municipal Josep Plantada. L’Hospital s’inaugurà l’any 1930.

Aèria 1927 Zona marítima.1Part del Parc de la Ciutadella i els terrenys  de l’hospital en una primera fase de construcció segons el projecte de J. Plantada. Font: AFB

Segons la Gaseta Municipal de Barcelona de l’any 1932, el seu emplaçament fou…en el terreny que ocupava la secció Marítima del Parc. Té una extensió total de 27.250 m2 que comprèn des del viaducte al futur Passeig Marítim i des de la fàbrica del gas de la Catalana al camí de Somorrostro.

El projecte contemplava situar l’hospital d’esquena al mar i ubicar l’entrada principal mirant a la ciutat. La porta s’obria a una plaça circular amb una gran reixa i porta de ferro a partir de la qual es creava un eix central amb edificis a banda i banda. El model pavillonari va ser, a final del segle XVIIII, durant el XIX, i a començament del segle XX, la base de qualsevol construcció hospitalària (Gonzalez, 2014). En total es preveien 14 pavellons generals, entre altres variades dependències com menjadors, cuina, farmàcia, etc., els de la dreta dedicats als homes i els de l’esquerra a les dones. Els espais de separació entre ells havien d’estar plantats amb arbrat i disposar de parterres. “L’orientació de l’Hospital es la millor que per aquesta classe d’edificis s’hagin construït a la nostra ciutat. Esta orientada a l’ESE, la qual cosa ofereix el major rendiment de sol per als pavellons” (Gaseta Municipal, 1932)

Hospital del Mar. Pavelló d'Administració i DireccióPavelló d’Administració i Direcció. Es pot veure el parterre amb l’arbrat i al darrera les escales del pont de Sant Carles per on s’accedia des de la part central del Parc de la Ciutadella a la Secció Marítima. Font: Web del Parc de Salut del Mar

En la descripció de les instal·lacions apareguda en la gaseta Municipal no hi ha cap referència als espais exteriors dels pavellons ni a la jardineria del recinte. Pel que coneixem del projecte no sembla que la jardineria tingués molta rellevància, però tenim constància dels parterres de formes rectangulars plantats d’heura encaixats entre pavellons i de la plantació d’arbres. Alguna de les imatges mostren palmeres crescudes, segurament restes de les plantacions de la Secció Marítima del Parc. Les palmeres solen despertar amb entusiasme l’esperit conservacionista, normalment més que els arbres. Serà perquè la seva solitud i esveltesa les fa d’aparença més fràgil?

Grup pavellons de l'hospitalDiferents vistes dels espais entre pavellons. A la darrera imatge es veu el límit de l’Hospital amb la Fàbrica del Gas i alguns arbres alineats. Principis de la dècada dels anys 1930. Font: Bosch E. L’Hospital del Mar en la història de Barcelona.
Hospital del Mar1, 1974.1En aquesta imatge aèria de 1974 es poden veure les copes dels arbres ja adults ocupant l’espai entre pavellons i l’enjardinament de la nova entrada principal. Cal destacar també la plaça amb el parterre circular a l’esquerra de la imatge.

Durant la Guerra Civil l’Hospital va ser fortament colpejat pels bombarders segurament per la seva proximitat a la fàbrica de gas. A mitjans del mes de desembre de 1937 es va evacuar l’hospital i es traslladà a l’hotel Florida del Tibidabo.

Durant les dècades dels anys 1950 i 1960 l’hospital es va anar remodelant, però sense perdre l’estructura de planta en forma d’espina de peix, la qual es va densificar i trans­formant. Tots els edificis que no quedaven organitzats per l’esquema en espina van anar desapareixent progressivament, per mor d’edificar-hi noves instal·lacions al damunt i també per l’obertura, l’any 1967, de l’Hospital del Mar al Passeig Marítim.

Hospital del Mar, 1968. Signada
Vista aèria amb els antics barracons pròxims al mar sense enderrocar, 1968. Font: Arxiu Diaz-Claverol.
1960. Enfermeres en pràctiques a un pati de l'Hospital. Decada dels anys 1960Infermeres en pràctiques a un pati de l’Hospital. Es pot veure un parterre, a la dreta, amb la forma de “coca”, característic de la jardineria de finals del segle XIX i principis del XX. En una imatge anterior es pot veure aquesta “coca” modernitzada en un parterre circular dividit en 4 sectors. Dècada dels anys 1960. Font:Web del Parc de Salut del Mar
Hospital del Mar1, 1973-74. SignadaVista de 1973. S’acaben de transformar els darrers pavellons en la nova entrada a l’hospital (ara en color clar) i de construir l’edifici de 10 plantes de neurologia, però queda encara pendent el jardí de l’entrada. L’accés a l’Hospital des del passeig Marítim es va obrir el 1967. Font: Arxiu Diaz-Claverol.

L’any 1973 es va construir l’edifici de Neurologia, obra de Francesc d’Asís Viladevall, que va defi­nir el nou accés principal a l’Hospital i la nova façana marítima. Va ser el moment de la creació del jardí amb formes orgàniques característiques de la jardineria del moment.

Possiblement durant el final dels anys 1970 i principis de la dècada del 1980 va ser el període de major presència i èxit dels jardins de l’hospital.

Vista aeria de l'Hospital i enjardinament de la plaça central. Anys finals 70-inici 80.1Anys finals 70-inici 80.2Hospital del Mar. Entrada Hospital als anys 70.1Diverses imatges de l’enjardinament realitzat a la plaça d’accés a l’hospital segons el projecte de Francesc d’Asís Viladevall . Imatges de finals de la dècada de 1970.
Entre altres elements es pot apreciar la presència d’arbrat entre pavellons i el manteniment del parterre del lateral esquerra de l’edifici d’entrada. Font: Bosch E. L’Hospital del Mar en la història de Barcelona.
1986. Entrada principal, 19861986. Llac, 1986Vistes del llac i de l’entrada principal, 1986. S’ha incorporat més arbrat al jardí anterior i es veu arbrat dispers entre els pavellons. Al voltant del llac es veuen grups de palmeres datileres, de forniums i nenúfars al llac. Font: Bosch E. L’Hospital del Mar en la història de Barcelona.
Hospital del Mar, 1989. Obres transformació i desparició del jardí d'entradaObres de remodelació de l’entrada principal, 1989.
“L’entrada de visitants a l’hospital es farà per la façana del passeig Marítim a través d’una gran porta urbana que connectarà amb el vestíbul de l’hospital” Font: Albert Pineda. Tots els hospitals en obres, senyal de millora.
Revista Barcelona Salut, n 5, 1989.
L'Hospital el Mar els anys 90L’Hospital del Mar, anys 90. L’enjardinament de l’entrada principal, totalment obert a l’exterior ha quedat reduït a un pati semi-interior. Font: Web del Parc de Salut del Mar

En l’actualitat l’Hospital del Mar és l’eix principal de l’anomenat Parc de Salut MAR, institució en la que es concentra un dels pols més dinàmics de coneixement assistencial, docent i de recerca de la ciutat. És un hospital general modern, universitari, actiu, investigador, amb una completa oferta de serveis assistencials i d’activitat terciària. La seva població de referència és la dels districtes marítims de Barcelona, Ciutat Vella i Sant Martí.

Hospital del mar en l'actualitat, 2015L’Hospital del Mar en l’actualitat. Font: Web del Parc de Salut del Mar

L’Hospital del Mar ha estat sempre abocat a l’assistència però tenint un vincle molt permanent amb la investigació biomèdica, present en l’IMIM, Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. Així, té una de les produccions científiques més rellevants del país, amb el desenvolupament de projectes que apropen la ciència a l’aplicació diària en la salut de les persones a les qui atén.

Actualment es troba en un ambiciós procés d’ampliació que te previst duplicar les seves dimensions. Esperarem a la finalització d’aquestes obres per fer el seguiment i l’evolució de les zones enjardinades. Continuarà…

Fonts:

  • Bosch E. L’Hospital del Mar en la història de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 1986
  • Web de celebració del Centenari
  • Gaseta Municipal de Barcelona, número 13, abril de 1932.
  • Fort, J.M. Manel Brullet y Albert Pineda. Hospital del Mar. Humanizar la arquitectura sanitaria. A Diseño Interior, 1992
  • Pineda, A. Tots els hospitals en obres, senyal de millora. Revista Barcelona Salut, n 5, 1989
  • Gonzalez, E. [re]Habitar. L’Hospital del Mar. Barcelona. Treball de Final de Carrera. UPC, 2014

Si voleu saber-ne més sobre l’Hospital del Mar i els actes que es realitzen amb motiu del seu centenari podeu consultar també:

Hospital del Mar: 100 anys amb el batec de Barcelona (Museu Història de Catalunya)

Web de l’Ajuntament de Barcelona: Els 100 anys de l’Hospital del Mar, un centre sanitari de referència

El Web del Centenari de l’Hospital del Mar

 

Aquesta entrada s'ha publicat en Barcelona, Efemèride, Jardins de institucions, Jardins desapareguts, Paisatge urbà, Parc de la Ciutadella i etiquetada amb , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.